headertekst-slr

 

Na afloop van de Lenterace hebben we een rijke collectie gevonden voorwerpen mogen verzamelen. Van een aantal spullen hebben we de rechtmatige eigenaar al gevonden. Er is echter nog genoeg over. De verzameling is te groot om hier helemaal op te sommen. Daarom: mis je iets? Mail ons dan, kijken we of het er tussen zit. Je kunt ons bereiken via

 

Update: het blijkt dat afgelopen zondag bij het berekenen van de gecorrigeerde tijden voor de heren de correctiefactoren van de dames is gebruikt. De correctiefactoren zijn inmiddels aangepast. De uiteindelijke winnaars van de bijzondere prijzen blijven hetzelfde. Om de transparantie te bevorderen, hebben we bij de gecorrigeerde uitslagen de gevaren tijden en de gebruikte correctiefactoren bijgevoegd. Zie hier voor de tijden.


 

De uitslagen zijn hier te vinden. Wil je rustig alles nog een keer doornemen van alle andere velden, dan kan je de uitslagen ook in deze pdf vinden.

De gecorrigeerde uitslagen voor de 4 velden die meedingden naar de bijzondere prijzen, zijn hier te vinden. Daarbij willen we toch een vermelding

Lees meer...

Vlottijden

In onderstaande tabel staan de aantallen ploegen die per blok te water moeten gaan. De sluiting van de vlotten is voor achten en vieren een half uur voor de start van het blok (dus bv voor blok 1 om 9:30). Voor tweeën en skiffs is dat 3 kwartier voor de start van het blok (dus bv in blok 1 om 9:15). Op basis van onderstaande aantallen, geven wij de volgende adviezen:

  • de vieren in alle drie de blokken en de tweeën in blok 1 zullen 45 minuten voor sluitings vlottijd al moeten beginnen te water gaan. Roei je in een vier in blok 1 en zie je om 8:45 nog geen andere vieren te water gaan, pak dan gauw je boot want anders loop je het risico later in de 'file' te staan en de sluitingtijd van de vlotten niet te

Lees meer...

In onderstaand artikel is een paar dagen geleden de SPAR Racing app geïntroduceerd. Echter, artikel 18, lid 6 van het RvR moet ook in acht worden genomen:

 

Het is tijdens evenementen verboden apparatuur, bedoeld om signalen te zenden naar buiten de boot of te ontvangen van buiten de boot, in de boot voorhanden te hebben. De wedstrijdgevende organisatie kan echter bepaalde apparatuur toestaan of zelfs voorschrijven, mits de gelijke kansen voor de ploegen behouden blijven.

 

De ontwerpers hebben daarom in nauw overleg met de wedstrijdorganisatie besloten om de app zodanig aan te passen zodat deze alleen het tempo, de snelheid en de doorkomsttijd (bij een aantal tussenposten) van alleen de eigen ploeg

Lees meer...

De loting is bekend en kan hier worden gevonden. Voor wie dat wil, hebben we de complete lotingen ook in een pdf beschikbaar.

 

Zoals eerder vermeld voeren wij voor een beperkt aantal ploegen een leeftijdscorrectie toe op de gevaren tijden. Dit kan alleen in velden waarbij er minstens 2 leeftijdscategorieën zijn die ieder maar 1 ploeg bevatten. Deze ploegen vormen dan een eigen gecombineerd subveld en de ploeg binnen dit gecombineerde veld met de snelste gecorrigeerde tijd ontvangt blik. Dit gecombineerde veld kan ook 3 verschillende leeftijdscategorieën bestaan. Er wordt maar 1 blik uitgedeeld. De toegepast leeftijdscorrecties zijn hier te zien.

 

Leeftijdscorrectie wordt toegepast op de volgende

Lees meer...

datum en afstand 2016

 

Georganiseerd door

 

logo krzv het spaarne
logo