headertekst-slr

 

De uitslagen zijn hier te vinden. Wil je rustig alles nog een keer doornemen van alle andere velden, dan kan je de uitslagen ook in deze pdf vinden.

De gecorrigeerde uitslagen voor de 4 velden die meedingden naar de bijzondere prijzen, zijn hier te vinden. Daarbij willen we toch een vermelding geven aan de bijzondere prestatie van de heer Jan Schepel van De Maas die in het HV 1x veld, na correctie, een 4de plaats uit een veld van 38 ploegen heeft weten te bemachtigen. 

De foto's volgen...

Lees meer...

Vlottijden

In onderstaande tabel staan de aantallen ploegen die per blok te water moeten gaan. De sluiting van de vlotten is voor achten en vieren een half uur voor de start van het blok (dus bv voor blok 1 om 9:30). Voor tweeën en skiffs is dat 3 kwartier voor de start van het blok (dus bv in blok 1 om 9:15). Op basis van onderstaande aantallen, geven wij de volgende adviezen:

  • de vieren in alle drie de blokken en de tweeën in blok 1 zullen 45 minuten voor sluitings vlottijd al...

Lees meer...

In onderstaand artikel is een paar dagen geleden de SPAR Racing app geïntroduceerd. Echter, artikel 18, lid 6 van het RvR moet ook in acht worden genomen:

 

Het is tijdens evenementen verboden apparatuur, bedoeld om signalen te zenden naar buiten de boot of te ontvangen van buiten de boot, in de boot voorhanden te hebben. De wedstrijdgevende organisatie kan echter bepaalde apparatuur toestaan of zelfs voorschrijven, mits de gelijke kansen voor de ploegen behouden...

Lees meer...

De loting is bekend en kan hier worden gevonden. Voor wie dat wil, hebben we de complete lotingen ook in een pdf beschikbaar.

 

Zoals eerder vermeld voeren wij voor een beperkt aantal ploegen een leeftijdscorrectie toe op de gevaren tijden. Dit kan alleen in velden waarbij er minstens 2 leeftijdscategorieën zijn die ieder maar 1 ploeg bevatten. Deze ploegen vormen dan een eigen gecombineerd subveld en de ploeg binnen dit gecombineerde veld met de snelste gecorrigeerde tijd ontvangt...

Lees meer...

Voor de winnaars van de verschillende velden liggen de mooie Lenterace blikken te wachten. Wij zijn verheugd dat we dit jaar voor een aantal van deze winnaars een extra bijzondere prijs kunnen overhandigen. Deze bijzondere prijs bestaat uit kaarten voor het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze sponsor ING Private Banking

 

Deze prijzen zullen worden uitgevaardigd aan de leden van de winnende ploeg in de volgende...

Lees meer...

De stuurliedeninstructies zijn beschikbaar. Je vindt ze hier. Neem eerst de presentatie (pdf) van jouw afstand door en daarna de aanvullende video's. We houden geen stuurliedenvergadering. Alle stuurtjes worden geacht de inhoud van de instructie vooraf door te nemen.

 

De reglementen zijn gepubliceerd op de website. Graag vragen wij jullie aandacht voor een nieuw reglement:

13.     Gecorrigeerde uitslagen voor leeftijdscategorieën met één inschrijving

Verschillende leeftijdscategorieën die ieder maar één inschrijving hebben maar wel tot hetzelfde veld behoren en ook in hetzelfde blok worden verroeid, worden samengevoegd tot één wedstrijdnummer. Op de gevaren tijden wordt dan...

Lees meer...

Op veler verzoek hebben we een aanpassing gedaan aan de blokindeling. De junioren uit blok 1 zijn naar blok 2 verhuisd en andersom. Met deze indeling kunnen er meer junioren én volwassenen mee doen, met name doordat dubbel botengebruik nu vaker mogelijk is. De nieuwe blokindeling voor de junioren zie je in de tabel hieronder. De volledige blokindeling vind je hier.

Blok 1, 10:00 uur

...
100   M16 4*   Meisjes Zestien Dubbel Vier-met
101   M18 4*  

Lees meer...

datum en afstand 2016


De Lenterace vraagt aandacht voor

stichting als logo 350

Sponsors

logo ing private banking
Logo van Berkel 200
peineman logo

 

logo printerette


 

Georganiseerd door

 

logo krzv het spaarne
logo

 

Met medewerking van

 

  • Provincie Noord-Holland
  • Gemeente Heemstede
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlemmermeer