152135-4O5A6631
102749-4O5A8533
104432-4O5A8668
132220-4O5A8856
fullsizeoutput_1fed
fullsizeoutput_1edc
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Reglementen

 

1. Algemeen
De wedstrijd wordt gehouden voor roeiers en roeisters, die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA. De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen.
De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.


2. Wedstrijdbaan
De lengte van de baan is 2 kilometer voor juniorenploegen en 4,5 kilometer voor de overige ploegen. De start van de 2 kilometer is op de rivier Het Spaarne, ter hoogte van het speelbos Meermond. De start van de 4,5 kilometer is op de Ringvaart ter hoogte van de Dr Schaepmanlaan 13 te Heemstede. De finish voor beide wedstrijdbanen is voor het clubhuis, ter hoogte van de Bestuurskamer.


3. Boeg- en rugnummers

Rugnummers gedurende de wedstrijd en het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar dragen op de rug van de boegroeier en de achterliggende stuur. Voor de boegroeier: één rugnummer op het oproeishirt en één op het wedstrijdshirt . Bij voorinliggende stuur, het rugnummer op het achterdek plaatsen. Het boegnummer bevestigen met een splitpen aan de boegnummerhouder. Boeg- en rugnummers zijn vanaf 3 tot 1 uur voor de start van elk blok verkrijgbaar bij het secretariaat. Rugnummers na afloop van de wedstrijd weer inleveren.


4. Weging
Weging van stuurlieden in de senioren- en junioren 18 velden is 2 tot 1 uur voor de start van desbetreffende blok bij het secretariaat.


5. Vlotten
Elk boottype heeft zijn eigen vlot voor te water gaan en verlaten van het water. Ploegen gaan alleen te water op de daarvoor bestemde vlotten. Vlotten zijn geopend tot 30 minuten voor de start van elk blok. Ploegen die te laat te water gaan worden uitgesloten!


6. Oproeien
Oproeiende ploegen houden zoveel mogelijk stuurboordwal en houden rekening met tegemoet komende ploegen. Oproeiende ploegen mogen de Schouwbroekerbrug en de Cruquiusbrug alleen richting de start passeren. Ploegen dienen uiterlijk de volgende markeringen te passeren, op straffe van uitsluiting (!):

 • de Cruquiusbrug uiterlijk 15 minuten voor de start van desbetreffende blok
 • de startlijn uiterlijk 5 minuten voor de start van desbetreffende blok.


7. Oplijnen

Het oplijngebied is verdeeld in 4 zones: A, B, C en D. Op de website staat aangegeven welke ploegen zich in welke zone moeten opstellen. Alle ploegen roeien op tot het einde van hun zone om vervolgens te keren en op te lijnen conform hun startnummer. Lage nummers starten eerst.


8. Baanmarkeringen
Op de rivier Het Spaarne liggen er extra boeien die ploegen aan bakboordzijde moeten houden:

 • Twee grote gele boeien tussen Cruquiusbrug en Schouwbroekerbrug.
 • Kleine rode boeien in de laatste honderd meter voor de finish.

 

9. Bruggen en inhaalverboden
Tijdens de wedstrijd alleen de toegestane bruggaten nemen. Tevens geldt er een inhaalverbod voor de toegestane bruggaten vanaf 100 meter voor dat bruggat tot het eind van het remmingwerk na dat bruggat. De volgende bruggaten zijn toegestaan:

 • Cruquiusbrug: alleen het middelste bruggat. Bij uitzondering het bakboordbruggat gebruiken om een voorliggende ploeg in het middelste bruggat te passeren.
 • Schouwbroekerbrug: alleen het stuurboord en het middelste bruggat.


10. Oplopen & passeren
Conform artikel 50 van het RvR:

 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.
 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.


11. Doorvaren na de finish
Na de finish doorvaren en rondmaken na de boot met de kamprechter. Richting de vlotten aan stuurboordwal varen en de finishboeien aan bakboordzijde houden. 


12. Protesten
De tijdstraf, zoals bedoeld in artikel 69 lid 7 RvR, is vastgesteld op 15 seconden. Protesten kenbaar maken door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich in een boot direct na de finish. Elk protest schriftelijk toelichten bij de juryraad binnen één half uur na de finish van race. Na schriftelijke indiening, moeten indieners bereikbaar zijn via mobiele telefoon.

 

13. Gecorrigeerde uitslagen voor leeftijdscategorieën met één inschrijving

Verschillende leeftijdscategorieën die ieder maar één inschrijving hebben maar wel tot hetzelfde veld behoren en ook in hetzelfde blok worden verroeid, worden samengevoegd tot één wedstrijdnummer. Op de gevaren tijden wordt dan leeftijdscorrectie toegepast en de ploeg met de snelste, gecorrigeerde tijd ontvangt een blik.

 

14. Afwijking van de bepalingen
Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.