home Instagram Logo.wine facebook icon rood logo krzv het spaarne

datum 2023

MatchingLink 180 Scholvink en Jager 180 Logo Sumisura FactorGo 180 Hocker 180 Coffee at work logo grolsch 180 EasyFloat logo

sponsorlogos links web

sponsorlogos rechts web

Reglementen

1. Algemeen
De wedstrijd wordt gehouden voor roeiers en roeisters, die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA. De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen.
De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.

2. Wedstrijdbaan
De lengte van de baan is 2 kilometer voor junioren ploegen en 4,5 kilometer voor overige ploegen. De start van de 2 kilometer is op de rivier Het Spaarne, ter hoogte van het speelbos Meermond. De start van de 4,5 kilometer is op de Ringvaart ter hoogte van de Dr Schaepmanlaan 13 te Heemstede. De finish voor beide wedstrijdbanen is voor het clubhuis, ter hoogte van de Bestuurskamer.

3. Boeg- en rugnummers
Rugnummers gedurende de wedstrijd en het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar dragen op de rug van de boegroeier en de achterliggende stuur. Voor de boegroeier: één rugnummer op het oproeishirt en één op het wedstrijdshirt . Bij voorinliggende stuur, het rugnummer op het achterdek plaatsen. Het boegnummer bevestigen met een splitpen aan de boegnummerhouder. Boeg- en rugnummers zijn vanaf 3 tot 1 uur voor de start van elk blok verkrijgbaar bij het secretariaat. Rugnummers na afloop van de wedstrijd weer inleveren.

4. Weging
Weging van stuurlieden in de senioren- en junioren-18 velden is 2 tot 1 uur voor de start van desbetreffende blok bij het Secretariaat.

5. Vlotten
Elk boottype heeft zijn eigen vlot voor te water gaan en verlaten van het water . Ploegen gaan alleen te water op de daarvoor bestemde vlotten. Vlotten zijn geopend tot 30 minuten voor de start van elk blok. Ploegen die te laat te water gaan worden uitgesloten!

6. Oproeien
Oproeiende ploegen houden zoveel mogelijk stuurboordwal en houden rekening met tegemoet komende ploegen. Oproeiende ploegen mogen de Schouwbroekerbrug en de Cruquiusbrug alleen richting de start passeren. Ploegen dienen uiterlijk de volgende markeringen te passeren, op straffe van uitsluiting (!):

 • de Cruquiusbrug uiterlijk 15 minuten voor de start van desbetreffende blok
 • de startlijn uiterlijk 5 minuten voor de start van desbetreffende blok

7. Oplijnen
Het oplijngebied is verdeeld in 4 zones: A, B, C en D. Op de website staat aangegeven welke ploegen zich in welke zone moeten opstellen. Alle ploegen roeien op tot het einde van hun zone om vervolgens te keren en op te lijnen conform hun startnummer. Lage nummers starten eerst.

8. Baanmarkeringen
Op de rivier Het Spaarne liggen er extra boeien die ploegen aan bakboordzijde moeten houden:

 • Twee grote gele boeien tussen Cruquiusbrug en Schouwbroekerbrug.
 • Kleine rode boeien in de laatste honderd meter voor de finish.

9. Bruggen en inhaalverboden
Tijdens de wedstrijd alleen de toegestane bruggaten nemen. Tevens geldt er een inhaalverbod voor de toegestane bruggaten vanaf 100 meter voor dat bruggat tot het eind van het remmingwerk na dat bruggat. De volgende bruggaten zijn toegestaan:

 • Cruquiusbrug: alleen het middelste bruggat. Bij uitzondering het bakboordbruggat gebruiken om een voorliggende ploeg in het middelste bruggat te passeren.
 • Schouwbroekerbrug: alleen het stuurboord en het middelste bruggat.

10. Oplopen & passeren
Conform artikel 53 (Oplopen) van het RvR:

 1. De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 2. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 3. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 5. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.

11. Doorvaren na de finish
Na de finish doorvaren en rondmaken na de boot met de kamprechter. Richting de vlotten aan stuurboordwal varen en de finishboeien aan bakboordzijde houden.

12. Protesten
De tijdstraf, zoals bedoeld in artikel 75 (Disciplinaire maatregelen) lid 8 van het RvR, is vastgesteld op 15 seconden. Protesten kenbaar maken door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich in een boot direct na de finish. Elk protest schriftelijk toelichten bij de juryraad binnen één uur na de finish van race.

13. Gecorrigeerde uitslagen voor kleine velden
Waar mogelijk, worden verschillende leeftijdscategorieën die ieder maar één inschrijving hebben maar wel tot hetzelfde veld behoren (bv veld Dames Masters 8+, categorieën A en F), samengevoegd tot één wedstrijdnummer. Op de gevaren tijden wordt dan leeftijdscorrectie toegepast en de ploeg met de snelste, gecorrigeerde tijd krijgt blik.

14. Afwijking van de bepalingen
Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.