152135-4O5A6631
102749-4O5A8533
104432-4O5A8668
132220-4O5A8856
fullsizeoutput_1fed
fullsizeoutput_1edc
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

FAQ

 1. Kan ik als individu of ploeg dubbel starten?
 2. Kan ik een boot dubbel gebruiken?
 3. Zou een veld naar een ander blok verplaatst kunnen worden?
 4. Hoe kan ik mijn eigen ploeg inschrijven voor de wedstrijd?
 5. Kan ik als veteraan in het open veld starten?
 6. Wanneer mag ik in het clubveld starten?
 7. Wanneer mag ik in het open veld starten?
 8. Wanneer mogen we in een Mixed veld starten?
 9. We zijn de enige inschrijving in een Mixed veld dus wordt ons veld geannuleerd. Kunnen we ons nu in een Heren veld inschrijven?
 10. Moet ik een wijziging in de ploeg doorgeven?
 11. Hoe kan ik een terugtrekking melden?
 12. Moet ik een wijziging in de opstelling van de ploeg doorgeven (bv boeg wordt slag en vv)?
 13. Waarom krijg ik bij een terugtrekking mijn inschrijfgeld niet terug?
 14. Hoe kan ik een extra nummer aanvragen?
 15. Voor welke velden worden er blikken uitgereikt?
 16. Ik zie dat ik in een lagere leeftijdscategorie ben ingedeeld. Hoe kan dat?
 17. Hoe worden die leeftijdscorrecties bepaald?
 18. Waarom worden de correctiefactoren niet op alle leeftijdscategorieën toegepast, ongeacht het aantal inschrijvingen?
 19. Wat gebeurt er met een veld waarvoor maar één inschrijving is?
 20. Wanneer ben ik als ploeg geplaatst in de loting?
 21. Ik heb twee jaar geleden mijn veld nog gewonnen. Waarom ben ik niet geplaatst?
 22. Onze ploeg heeft vorig jaar in de velden A t/m C geroeid en is vrij hoog geëindigd. Dit jaar start wij categorie D en dus een ander blok dan vorig jaar. Waarom zijn wij niet geplaatst in de loting?
 23. Ik ben iets kwijt geraakt. Hoe kan ik het terug krijgen?
 24. Kunnen we zaterdag al met de botenwagen komen? En kan er zaterdag al getraind worden?
 25. Kan ik op de wedstrijddag zelf nog betalen?
 26. Wij zoeken nog een stuur voor de wedstrijd. Heeft Het Spaarne nog een stuur beschikbaar?
 27. Moet ik borg betalen voor de rugnummers?
 28. Is er stroming op het parcours van de Lenterace?
 29. Is het verplicht omwille van de veiligheid een zwemvest te dragen tijdens de wedstrijd?
 30. Ik start dubbel en wil daarbij uitkomen voor 2 verschillende verenigingen. Waarom is dat niet mogelijk?
 31. Hoe handelen jullie in geval van slechte weersomstandigheden? 

 

Kan ik als individu of ploeg dubbel starten?

Ja, dat kan zolang het niet in hetzelfde blok is. Dubbel starten over verschillende blokken is prima mogelijk. Voor de mogelijkheden, ga naar de pagina met de blokindeling en kijk goed naar de matrix tabellen.

 

Kan ik een boot dubbel gebruiken?

Idem als voor een ploeg: binnen één en hetzelfde blok is dat niet mogelijk, wel tussen verschillende blokken.

 

Zou een veld naar een ander blok verplaatst kunnen worden?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Zodra de blokindeling is gepubliceerd, staan we geen verschuivingen toe. Dit zou namelijk tot verwarring bij andere deelnemers leiden.

 

Hoe kan ik mijn eigen ploeg inschrijven voor de wedstrijd?

Via de vertegenwoordiger van je vereniging die gemachtigd is om ploegen in te schrijven (meestal is dat de wedstrijdcommissaris). Ben je lid van Het Spaarne, dan kan je je ploeg inschrijven via de VetClub. Het is niet mogelijk om je op persoonlijke titel in te schrijven door een mail te sturen naar de wedstrijdleiding. 

 

Kan ik als veteraan in het open veld starten?

Ja, dat kan. Het open veld, afgezien van geslacht, is het enige veld dat helemaal geen restricties kent.

 

Wanneer mag ik in het clubveld starten?

Om in het clubveld te starten moeten roeiers en stuur allemaal voor één en dezelfde vereniging uit komen. Daarnaast moet de roeier een competitieroeier zijn, d.w.z. dat de roeier in dit lopende kalenderjaar geen Beginnelingen, Gevorderden of Elite veld heeft gestart op de nationale 2k wedstrijd (dat zijn de Varsity, de Westelijke, de Hollandia, de Damen, de ARB en de NSRF). Zie ook artikel 14, lid 4 van het RvR.  

 

Wanneer mag ik in het open veld starten?

Je mag altijd in het open veld starten, er gelden geen restricties.

 

Wanneer mogen we in een Mixed veld starten?

Als minstens de helft van de roeiers (dus exclusief de stuur) vrouw is.

 

We zijn de enige inschrijving in een Mixed veld dus wordt ons veld geannuleerd. Kunnen we ons nu in een Heren veld inschrijven?

Nee, dat kan helaas niet. Wij verwijzen hiervoor naar het Regelement voor Roeiwedstrijden van de KNRB:

Artikel 10. Geslacht

Lid 1. In velden voor mannelijke roeiers mogen alleen ploegen starten die geheel bestaan uit roeiers van het mannelijk geslacht.

 

Moet ik een wijziging in de ploeg doorgeven?

Wijzigingen in de samenstelling van de ploeg (dus niet de opstelling) moeten ALTIJD worden doorgegeven. Het niet doorgeven van een wijziging resulteert dat er roeiers starten die niet als zodanig zijn opgegeven en dat ondermijnt het vertrouwen in de roeisport. Met name voor de Veteranen en Junioren categorieën, waar indeling wordt bepaald op basis van de gemiddelde leeftijd, is het voor iedereen prettig als alle ploegen in de juiste leeftijdscategorie starten. Wijzigingen kunnen op de volgende manier worden doorgegeven (geef daarbij alleen aan wie er uit de ploeg gaat en wie er nieuw in komt): 

 • tot 2 dagen na (!) sluiting inschrijving: via je verenigingsvertegenwoordiger op de KNRB Inschrijvingen site
 • tot de dag voor de wedstrijd: via de verenigingsvertegenwoordiger door een mail te laten sturen naar
 • op de dag van de wedstrijd: via een formulier bij het Secretariaat

Hoe kan ik een terugtrekking melden?

Zie vorige vraag met betrekking tot wijzigen van een ploeg.

 

Moet ik een wijziging in de opstelling van de ploeg doorgeven (bv boeg wordt slag en vv)?

Nee, een wijziging in de opstelling hoeft niet te worden aangegeven.

 

Waarom krijg ik bij een terugtrekking mijn inschrijfgeld niet terug?

Bij terugtrekking na sluiting inschrijving is altijd inschrijfgeld verschuldigd, ook indien de terugtrekking ontstaan is door ziekte of dergelijke. Op het moment dat de inschrijvingen zijn gesloten, voeren we, op basis van deze inschrijvingen, bestellingen op bij leveranciers. Voor deze bestellingen maken wij kosten die wij dan niet meer kunnen terug draaien. Daarnaast verwijzen wij ook naar artikel 30, lid 2 van het RvR:

Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

 

Hoe kan ik een extra nummer aanvragen?

Een extra veld aanvragen is mogelijk als je minstens één tegenstander hebt. Jouw verenigingsvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen van jouw vereniging, kan dan een verzoek (via mail) indienen bij onze wedstrijdleiding. Indien deze mail moet ook de bevestiging staan van de verenigingsvertegenwoordiger van de tegenstander. Ploegen kunnen niet op eigen titel een extra nummer aanvragen. Het verleden heeft bewezen dat dit meestal niet gebeurt in overleg met de verenigingsvertegenwoordiger. 

Let wel: voor de volgende velden is het in geen enkel geval mogelijk een extra veld aan te vragen: 

 • het boottype ongestuurde vier, zowel boord als scull (4- of 4x),
 • een C-bootnummer voor de 4,5 kilometer (bv C4*)

Voor welke velden worden er blikken uitgereikt?

Voor alle velden (dus ook de individuele Veteranen leeftijdscategorieën) waar minstens 2 deelnemers deelnemen. Voor de Veteranen en Junioren velden met leeftijdscategorieën waar maar 1 inschrijving is, wordt er gekeken naar of een andere leeftijdscategorie (in hetzelfde bootnummer) is waar eveneens maar 1 inschrijving is. Zo ja, dan worden de gevaren tijden gecorrigeerd naar leeftijd en wordt een blik uitgereikt aan de snelste ploeg. Indien er geen andere leeftijdscategorie is met maar 1 deelnemer, dan wordt de ploeg geplaatst in een jongere categorie (voor junioren geldt: in een oudere leeftijdscategorie), zodat deze nog enigszins kans maakt op een blik. Als er geen jongere (of voor junioren: oudere) categorie voorhanden is, dan kan de ploeg wel starten maar zal er geen blik worden uitgereikt. De ploeg wordt dan wel de mogelijkheid gegeven in een ander veld te starten. 

 •  Voorbeeld 1: In het Heren Veteranen 2x veld hebben de B, C en E categorie maar 1 inschrijving. De gevaren tijden van de 3 ploegen worden gecorrigeerd en de resulterende snelste ploeg krijgt een blik.
 • Voorbeeld 2: In het Dames Veteranene 1 veld is er maar 1 inschrijving in categorie H en alle andere categorieën hebben minstens 2 inschrijvingen. De ploeg wordt in de dichtsbijzijnde categorie met deelnemers (bijvoorbeeld E) geplaatst.

Ik zie dat ik in een lagere leeftijdscategorie ben ingedeeld. Hoe kan dat?

Dat kan gebeurd zijn als u de enige ploeg bent in uw leeftijdscategorie en er geen andere categorieën in uw veld met maar 1 deelnemer. Zie ook vorige vraag.

 

Hoe worden die leeftijdscorrecties bepaald?

Wij maken gebruik van de correctiefactoren die door een werkgroep zijn bepaald. Uitleg over deze factoren en de factoren zelf vind je hier

 

Waarom worden de correctiefactoren niet op alle leeftijdscategorieën toegepast, ongeacht het aantal inschrijvingen?

Dat zou betekenen voor een heel veteranen veld (bv Heren Veteranen 1x) maar één blik wordt uitgereikt. Wij willen de snelste ploeg van elke leeftijdscategorie eren met een blik.

 

Wat gebeurt er met een veld waarvoor maar één inschrijving is?

 • Indien het een Club veld of een open veld betreft, dan zal het veld worden geannuleerd. Er zijn dan geen inschrijvingskosten verschuldigd. De ploeg kan zich wel kosteloos inschrijven voor een ander, passend veld. 
 • Indien het een Veteranen veld of Junioren veld betreft, dan blijft het veld gestand. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de ploeg dan toch kans heeft op een blik. Zie hiervoor de vraag "Voor welke velden worden er blikken uitgereikt".

Wanneer ben ik als ploeg geplaatst in de loting?

De eerste 25% van de startplekken worden bepaald op basis van de klassering van vorig jaar. Alle overige startplekken vinden plaats van loting (ongeacht de leeftijdscategorie). Een ploeg wordt geplaatst als de ploegsamenstelling (exclusief de stuur) voor minstens de helft gelijk is gebleven t.o.v. het voorgaande jaar.

 

Ik heb twee jaar geleden mijn veld nog gewonnen. Waarom ben ik niet geplaatst?

Het zou te ingewikkeld worden als we ook de resultaten van niet alleen de vorige editie, maar ook de edities daarvoor moeten meenemen in de plaatsing. Daarom kijken we alleen naar de editie van vorig jaar bij het bepalen van de geplaatste ploegen.

 

Onze ploeg heeft vorig jaar in de velden A t/m C geroeid en is vrij hoog geëindigd. Dit jaar start wij categorie D en dus een ander blok dan vorig jaar. Waarom zijn wij niet geplaatst in de loting?

Het klinkt inderdaad redelijk om zo'n ploeg te plaatsen. Helaas is het echter niet mogelijk om tijden van hetzelfde veld tussen verschillende blokken te vergelijken (in verband met verschillende weersomstandigheden). Daarom kunnen wij aan desbetreffende ploeg geen tijd koppelen die vergeleken kan worden met de andere ploegen in dat blok. De ploeg wordt daarom niet geplaatst. 

 

Ik ben iets kwijt geraakt. Hoe kan ik het terug krijgen?

Een aantal dagen na de wedstrijd plaatsen we op de site een overzicht van gevonden voorwerpen.

 

Kunnen we zaterdag al met de botenwagen komen? En kan er zaterdag al getraind worden?

Beiden is geen probleem, dwz boten op zaterdag opriggeren en dan gaan varen. Houdt het graag met het volgende rekening:

 •  we hebben geen stellingen, neem dus voldoende blokjes mee 
 • het botenterrein wordt niet bewaakt
 • we liggen in een erg rustige woonwijk en hebben afgelopen jaren geen problemen gehad, maar de wedstrijdorganisatie neemt echter geen aansprakelijkheid voor enige schade
 •  houdt u rekening met waar u de botenwagen plaatst. Elders op deze website staat informatie waar u de botenwagen wel en niet kan plaatsen. 

Kan ik op de wedstrijddag zelf nog betalen?

Nee, wij verwachten dat het inschrijfgeld uiterlijk de woensdag voor de wedstrijddag is voldaan.

 

Wij zoeken nog een stuur voor de wedstrijd. Heeft Het Spaarne nog een stuur beschikbaar?

De praktijk wijst uit dat het uitzetten van een soortgelijke vraag geen resultaat oplevert. Wij adviseren om binnen de eigen gelederen te blijven zoeken.

 

Moet ik borg betalen voor de rugnummers?

Nee, borg is niet verschuldigd. Wel zien we je graag de rugnummers terug brengen. Je krijgt dan ook een klein souvenir mee.

 

Is er stroming op het parcours van de Lenterace?

Stroming is minimaal en daarom verwaarloosbaar.

 

Is het verplicht omwille van de veiligheid een zwemvest te dragen tijdens de wedstrijd?

Nee, die verplichting hebben we niet. Zie ook vorige vraag omtrent stroming. 

 

Ik start dubbel en wil daarbij uitkomen voor 2 verschillende verenigingen. Waarom is dat niet mogelijk?

Wij verwijzen naar artikel 51 van het Huishoudelijk Regelement van de KNRB: 

Artikel 51. Deelname vanuit verschillende lidverenigingen

Geen enkele sporter (roeier of stuur) mag op dezelfde wedstrijd uitkomen voor verschillende lidverenigingen, behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur van de KNRB.

 

Hoe handelen jullie in geval van slechte weersomstandigheden?

In ons veiligheidsprotocol maken we gebruik van weercodes. Een uitgebreide verhandeling hierover is op deze site te vinden.